Datuen babesa

Ikerlat Polymers, S.L.-ren Webak ezin du bisitariaren nortasunari buruzko inolako daturik ezagutu, baldin eta, Ikerlat Polymers, S.L.-k bisitariaren eskabideari erantzuteko helburu zehatzarekin, web honen orrialdeetan agertzen den formularioren bat bete eta bidaltzen ez bada. Formulario horietan eskatzen diren datuak premiazkoenak dira eta, beraz, nahitaezkoak IKERLAT Polymers, S.L.-k bisitariari erantzun ahal izateko. Horrela bada, bisitariak onartu egiten du bere datu pertsonalak IKERLAT Polymers, S.L.-ren fitxategi automatizatuan erregistratzea eta eskubidea izango du fitxategi horretan sartu eta, behar izanez gero, datuak zuzendu, baliogabetu edo oposatzeko.