Lege oharra

Web orri hauen edukia, (eta horren barruan sartzen dira inolako mugarik gabe irudiak, testuak, izen komertzialak, logotipoak eta gainerako ikus-entzunezko euskarriak), besterik adierazten ez den bitartean, IKERLAT Polymers, S.L.-ren jabetza intelektualekoa da.

IKERLAT Polymers, S.L. da web orrialde hauen gaineko jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide guztien titularra, eta erabiltzaileen aldetiko horietarako sarbidea edota horiek erabiltzeko eskubidea ez da ulertu behar, inola ere, titulartasunez edo jabetzaz IKERLAT Polymers, S.L.-ri dagokion edozein elementuren gaineko inolako erabilera-baimen edota eskubide ematea denik.

Web orri hauetan agertzen den informazioa bere azken eguneratze-datan indarrean dagoena da, eta gerta daiteke erabiltzaileak kontsultatzen duen unean eguneratua ez egotea. Horrexegatik, bere balioa informazio-mailakoa besterik ez da. IKERLAT Polymers, S.L.-k beretzat gordetzen du web orri hauetan dagoen informazioa edozein unetan eguneratzeko eta aldatzeko eskubidea, eta baita bertarako sarbidea aldi baterako edo behin betirako mugatu edo galarazteko eskubidea ere, egoki iritziz gero.

IKERLAT Polymers, S.L.-k erabat debekatzen du bere web orrietako edukiak kopiatu, bikoiztu, birbanatu, komertzializatu edota beste edozein modutara erabiltzea, ezta bere iturriak aipatzen direlarik ere, IKERLAT Polymers, S.L.-ren baimen espresua eta idatziz emandakoa izan ezean.

IKERLAT Polymers, S.L.-k ez ditu bere gain hartzen web orrietako edukiak modu desegokian edo okerrekoan erabiltzetik etor litezkeen kalteak eta galerak. Bereziki uko egiten dio esteka (edo link) batzuen bidez IKERLAT Polymers, S.L.-ko web orriekin lotuak leudekeen beste hirugarren pertsona fisiko nahiz juridiko batzuen web orrietan dagoen informaziotik sor daitekeen erantzukizun orori.

Era berean, IKERLAT Polymers, S.L.-ren orrietan estekak (edo link-ak) agertzearen helburua informaziozkoa da soilik, eta inola ere ez du beraien inguruko iradokizunik, gonbidapenik edo gomendiorik suposatzen.